0,00 NOK
 0,00 NOK-0 vare(r)
Vilkår

 
Nedenstående salgs- og leveringbetingelser gjelder for alle leveranser fra AEROpartner Scandinavia ApS.
 
Betingelsene gjelder i tilfeller, hvor det ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom deg som kjøper og AEROpartner.
 
Dokumentasjon og veiledning:
Hvis det finnes produktbeskrivelser og brukerveiledninger til varen følger disse med leveransen. Ønsker du ytterlige opplysning eller rådgivning fra AEROpartners side er denne av veiledende art.
 
Leveringstidspunkt og transport:
Levering av varer fra AEROpartner anses for skjedd når forbrukeren har fått varen utlevert.

Alle priser på webadressen http://www.aeropartner.no er ekskl. norsk moms og avgifter.

Alle varer avsendes fra Danmark.

Eventuell norsk moms og avgifter ved innførsel er AEROpartner uvedkommende.

  
Leveringstid:
Varerne leveres så hurtig som mulig. De avsendes normalt innenfor 1 - 3 dager.
 
Risikoen for varene:
 
Risikoen for varer overgår til deg som forbruker på leveringstidspunktet.
 
Reklamasjon:
Eventuelle feil eller mangler ved levering fra AEROpartner må påberopes snarest etter at du har oppdaget feilen. Du har plikt til å angi og på forlangende vise hvordan feilen eller mangelen ytrer seg. Hvis du oppdager en feil, skal du så fort som mulig rette henvendelse til AEROpartner. Du kan som utgangspunkt kun klage over feil som viser seg senest 2 år etter du har fått varen levert. For varer med begrenset holdbarhet er klagemuligheten din avgrenset av den holdbarhetsperioden som AEROpartner har stilt deg i utsikt.
 
Angrerett:
AEROpartner yter 14 dagers angrerett, gjeldende fra den dagen du mottar varene dine. Angrer du på kjøpet skal AEROpartner underrettes om dette senest 14 dager etter den dagen du mottok varene dine. Du har plikt til å returnere varen i vesentlig samme stand og mengde som den er mottatt. Du må selv betale de kostnadene som er forbundet med å returnere varen.


AEROparter.no

AEROpartner Scandinavia ApS
Aviation & Pilot Supplies
Lufthavnsvej 28
4000  Roskilde
Danmark

Telefon: +45  32 202 202

VAT No.: DK 36396636Persondatapolitikk – Beskyttelse av dine personlige data

Oppdatert 31. mai 2018

Vi prioriterer privatlivet ditt høyt og er glad for at du betror oss informasjonene dine.

Her kan du lese om:

 • Hvilke informasjoner vi samler fra deg
 • Hvordan vi gjør det
 • Hvorfor vi gjør det, og
 • Hvordan vi beskytter dem

I tillegg opplyser vi deg om dine rettigheter og hvordan du kan bruke dem, hvis du ønsker det.

Hvilke opplysninger innsamler vi ?

Helt generelt innsamler vi slett ikke personfølsomme opplysninger. Det oppsamles utelukkende opplysninger i kategorien ”ikke personfølsomme opplysninger” som definert i EU’s dataforordning (GDPR).

Vår persondatapolitikk beskriver de opplysningene som samles innsamles og behandles, hva enten det skjer ved automatisk innsamling, eller de blir gitt frivillig av deg.

Automatisk innsamling av informasjon ved besøk på vår hjemmeside:

 • din IP-adresse
 • hvilken browser og enhet du bruker
 • dato og tidspunkt for besøket ditt, hvordan du bruker hjemmesiden vår og hvordan du tilgår innholdet
 • hvorvidt du foretar bestillinger, din eventuelle kjøp og din betalingshistorikk

Hvis du i forveien er registrert som kunde, forbinder vi de dataene som innsamles automatisk med de andre opplysningen vi allerede har om deg. Disse opplysningene bruker vi til flere formål, som er beskrevet lenger nede. Men blant annet for å sikre at det ikke opprettes et nytt kundenummer til deg hver gang du gjør en ny bestilling.

Opplysninger som du oppgir når du oppretter en konto eller foretar et kjøp:

 • navn
 • kontaktopplysninger (så som e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer
 • adgangskode
 • betalingsopplysninger (så som betalingskort eller bankopplysninger) – Disse opplysningene sendes kryptert til vår betalingsgateway (betalingsløsning som f. eks. Nets). Opplysningene gjemmes ikke hos oss. De er kun gjemt hos Nets eller en annen autorisert betalingsgateway.

Som firmakunde registrerer vi dessuten virksomhetens CVR-nummer og evt. Konyaktperson.

Uten disse opplysningene kan vi ikke espedere din bestilling.

Hvis du sender oss en e-mail registreres din e-mailadresse automatisk i vårt e-mailsystem.

(Ellers kan vi jo ikke svare på din henvendelse)
 

Hvorfor innsamler vi disse informasjoner?

Vi bruker de innsamlede personopplysningene om deg til:

 • Å kunne sende din bestilling og trekke betalingen fra ditt betalingskort
 • Å vedlikeholde, forbedre og administrere hjemmesiden vår,
 • Å informere deg om produkter og tjenester som kan være interessant for deg
 • Å forbedre og personalisere din opplevelse online, våre tjenester og vår kommunikasjon med deg
 • Å identifisere og forhindre svindel
 • Å forbedre sikkerheten i våre nettverks- og informasjonssystemer
 • Å bedre forstå hvordan våre besøkende bruker hjemmesiden vår.

Hvem har adgang til mine informasjoner?

Vi begrenser adgangen til dine informasjoner til de ansatte som har bruk for å kjenne dem. De er forpliktet til å beskytte opplysningene og holde dem fortrolige.

Vi videregir noen informasjoner til andre virksomheter som hjelper oss med:

 • Å registrere din bestilling (Dandomain, E-gate eller annen host)
 • Å levere din bestilling (Post Nord) GLS eller annen transportør)
 • Å behandle din betaling (NETS ellerannen betalingsgateway)
Vi har kontrakter med alle de ovenstående virksomheter, som forplikter dem til å oppbevare dataene dine på forsvarlig vis, og som forbyr dem å videreselge opplysningene eller bruke dem ti andre formål.
Endelig  kan vi også videregi dine informasjoner til en eller flere tredjeparter i forbindelse med fusjon, salg/ovetakelse av virksomheten eller en virksomhetsomlegging som involverer oss.

Hvor lenge beholder vi dine informasjoner?

Vi beholder kund dinepersonopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som de er gitt til, eller fordi vi er juridisk forpliktet til det i henhold til f.eks. bokføringsloven. Hvilke rettigheter har jeg til å kontrollere bruken av opplysningene mine?

Du har rett til:
 • å kunne tilgå personopplysningene dine
 • å avmelde deg markedsføring (Nyhetsbrev) eller andre spesifikke samtykker som du har gitt oss
 • å be om en kopi av de personopplysningene som vi behandler elle har registrert
 • å få rettet feil i personopplysninger
 • å få slettet dine personopplysninger (eller endret dem, så du ikke lengre kan identifiseres)
 • eller innskrenke de måter vi bruker dine informasjoner på – men i begge tilfeller kun i det omfang som dansk lovgivning tillater
 • å inngi en klage hos den danske databeskyttelsesmyndigheten
Hvordan kan jeg utøve disse rettighetene?

Du kan kontakte kundeservice eller du kan gå til ”Min konto”, velge ”Kontoprofil” og oppdatere dine personopplysninger og innstillinger.

Du kan også sende et alminnelig brev til:

AEROpartner Scandinavia ApS
Att. : Dataansvarlig
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde

Hvordan beskytter vi dine informasjoner?

Vi opprettholder fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetsforanstaltninger som skal hjelpe oss med å beskytte dine personopplysninger. For eksempel bruker vi SSL-teknologi (Secure Socket Layer) på hjemmesiden (Synlig f. eks. via den ”Grønne adressebar” eller hengelås-symbolet i adressebaren).

Vi sender dine kredittkortopplysninger til Nets eller lignende når du kjøper produkter på hjemmesiden vår. Naturligvis via en kryptert forbindelse. Den tilhører dog ikke oss, men er en del av vår webshop-løsning.

Hvis du velger å opprette en fast konto via vår hjemmeside, velger du selv en adgangskode.

For å beskytte dine kontoopplysninger bør du velge en sterk adgangskode og gjemme den sikkert. Du kan endre adgangskode så ofte som du ønsker ved å gå til ”Min konto” og velge ”Kontoprofil”.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne politikken.Så vi anbefaler at du gjennomgården jevnlig.

Hvis du har spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte vår dataansvarlige:

Bent Daugaard

Email: bd@aeropartner.dk

Telefon: +45 32 202 202